Happy Very March 

วันที่ 20-24 มีนาคม 2566

 

ลดค่าขนส่งทางรถ(ช่องทางใหม่) 

ลดค่าขนส่ง 40 บาท/Kg. 7,000 บาท/Q. 

 ลดค่าขนส่งทางเรือ 

ลดค่าขนส่ง 35 บาท/Kg. 4,500บาท/Q. 

 

เงื่อนไข 

1.สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดออเดอร์และชำระเงินในช่องทางปกติของสินค้าทั่วไปทางรถ(ช่องทางใหม่)ที่คิดค่าใช้จ่ายตามน้ำหนักจริง 

2.เงื่อนไขการเปิดออเดอร์ 

2.1 คุณลูกค้าต้องทำการเปิดออเดอร์เข้ามาและชำระเงิน ภายในวันที่ 20-24 มีนาคม 2566 เท่านั้น 

2.2 แจ้งเติมเงินภายในเวลา 17.00 น. 

2.3 วันสุดท้ายของกิจกรรมโปรโมชั่น วันที่ 24 มีนาคม 2566 ให้ตัดยอดชำระค่าสินค้าในออเดอร์ด้วยตนเองก่อน เวลา 18.00 น. 

3. สงวนสิทธิ์เฉพาะออเดอร์ที่ตรงตามเงื่อนไขเท่านั้น 

4. โปรโมชั่นนี้เฉพาะสินค้าทั่วไปเท่านั้น 

-------------------------------------------------------------------------------

เปิดออเดอร์รับโปรโมชั่นเลย!! 

 https://www.tcatbuy.com/

 Line@ : @tcatbuy 

 Call center : 088-333-7272 , 088-333-7676 

#Tcatbuy #นำเข้าสินค้าจากจีน #ศัพท์ภาษาจีน #ภาษาจีน #พรีออเดอร์จีน #สั่งของจีนจากเถาเป่า #สั่งของจากจีน1688 #สินค้าจีนราคาถูก #รับพรีของจากจีน #preorderจีน #อยากสั่งสินค้าจากจีน