สมัครสมาชิกอย่างไร? 

 สมัครสมาชิก TCATMALL preorder ทำอย่างไร

 

1.กดปุ่มสมัครสมาชิกที่อยู่ด้านบนซ้าย

 


 

สมัครสมาชิก TCATMALL preorder ทำอย่างไร

 

1.กรอกชื่อ

2..กรอกนามสกุล

3.กรอกอีเมล์

4.กรอกรหัสผ่านที่ต้องการ

5.กรอกรหัสผ่านที่ต้องการ อีกครั้ง

6.กรอกเบอร์โทรศัพท์

7.กรอกรหัสผู้แนะนำ (ถ้ามี)

8.ติ๊กยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ

9.กดปุ่มสมัครสมาชิก

 


 

สมัครสมาชิก TCATMALL preorder ทำอย่างไร

 

ระบบจะพาท่านมายังหน้ารอยืนยันการสมัครสมาชิก ซึ่งท่านจะต้องไปที่อีเมล์ของท่านและคลิกลิงค์เพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก

 


 

สมัครสมาชิก TCATMALL preorder ทำอย่างไร

 

1.คลิกลิงค์เพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก

 


 

สมัครสมาชิก TCATMALL preorder ทำอย่างไร

 

ระบบจะพาท่านมาที่หน้ายืนยันว่าท่านได้สมัครสมาชิกและยืนยันการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วซึ่งท่านจะสามารถใช้บริการต่างๆของเราได้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป