ปุ่มสั่งซื้ออีกครั้งคืออะไร ?

 

ปุ่ม สั่งซื้ออีกครัง TCATMALL preorder คืออะไร

 

1.ปุ่มสั่งซื้ออีกครั้งเอาไว้ใช้สำหรับกรณีที่คุณลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้าบางรายการหรือทุกรายการของบิลสั่งซื้อนั้นๆอีกครั้ง โดยหลังจากกดปุ่ม สั่งซื้ออีกครั้ง ระบบจะนำสินค้าทุกรายการในบิลสั่งซื้อนั้นไปใส่ให้ที่ตะกร้าเพื่อให้คุณลูกค้าสามารถทำการเลือกและออกบิลสั่งซื้อใบใหม่ได้โดยไม่เสียเวลา

 


 

ปุ่ม สั่งซื้ออีกครัง TCATMALL preorder คืออะไร2

 

หลังจากกดปุ่มสั่งซื้ออีกครั้งแล้ว ระบบจะพาคุณลูกค้ามาที่หน้าตะกร้าสินค้า พร้อมแสดงรายการสินค้าให้เลือกสั่งซื้ออีกครั้ง