บริการสั่งซื้อสินค้าแบบคิดเงิน2 รอบ (แบบส่ง-กิโลคิว)