ออกบิลสั่งซื้อทำอย่างไร ?

 ออกบิลสั่งซื้อ TCATMALL preorder ทำอย่างไร1

 

1.คลิกที่เมนูตะกร้าสินค้า

2.ติ๊กเลือกรายการสินค้าที่ต้องการออกบิล

3.กดปุ่ม สั่งซื้อสินค้า

 


 

ออกบิลสั่งซื้อ TCATMALL preorder ทำอย่างไร2

 

1.เลือกรูปแบบบิล แบบชำระเงิน1รอบ (ค่าหิ้ว) หรือ แบบชำระเงิน  2 รอบ(แบบกิโล-คิว)

2.ติ๊กเลือกการขนส่งจากจีนมาไทย ทางรถ หรือ ทางเรือ (ตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะทางรถเท่านั้น)

3.ติ๊กเลือกการตีรังไม้ ในกรณีที่ต้องการแจ้งเจ้าหน้าที่โกดังที่จีนให้ตีรังไม้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามขนาดลังสินค้า)

4.เลือกช่องทางจัดส่งในไทย

5.ระบุหมายเหตุถึงเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)

6.กดปุ่ม สั่งซื้อสินค้า

 


 

ออกบิลสั่งซื้อ TCATMALL preorder ทำอย่างไร3

 

ระบบจะพาท่านมาที่หน้าบิลที่ออกเสร็จแล้ว โดยอยู่ในขั้นตอนรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบิลและแจ้งค่าใช้จ่าย