ระบบจะคืนค่าขนส่งในประเทศให้ตอนไหน ?

 

ระบบคืนค่า ขนส่ง สินค้า จีน TCATMALL preorder ที่สั่งซื้อไม่ได้1

 

สำหรับช่องทางการจัดส่งในไทยแบบ ไปรษณีย์ไทย , EMS และ ขนส่งเอกชนนิ่ม

บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายและเก็บเงินกับลูกค้าโดยใช้ค่าใช้จ่ายตามจริง + ค่าธรรมเนียม(ค่าแพ็ค , ค่ากล่อง และค่ารถไปจัดส่ง)

ซึ่งหากมีการเก็บเงินคุณลูกค้ามาเกินในตอนแรกและมีเงินเหลือ ระบบจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบาลานซ์ของคุณลูกค้าให้

หลังจากบิลขนส่งนั้นๆอยู่ที่ขั้นตอนที่ 5 (สถานะปิดบิลแล้ว) และคุณลูกค้าสามารถตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับคืนได้

จากช่องคืนเงิน (ตำแหน่งที่1 ในรูป)

 


 

ระบบคืนค่า ขนส่ง สินค้า จีน TCATMALL preorder ที่สั่งซื้อไม่ได้2

 

ระบบจะแสดงรายละเอียดการคืนเงินและเวลาที่คืนเงินเข้าระบบบาลานซ์ของลูกค้า

ในกล่อง ประวัติการชำระเงิน-คืนเงิน ตาม (ตำแหน่งที่1 ในรูป) ในรูป