ลืมรหัสผ่าน-เปลี่ยนรหัสผ่านต้องทำอย่างไร ? 

ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน TCATMALL พรีออเดอร์ ทำอย่างไร1

 

1.กดที่คำว่า ลืมรหัสผ่าน

 


 

ลืมรหัสผ่าน TCATMALL พรีออเดอร์ ทำอย่างไร2

 

1.กรอก Email ของคุณลูกค้า

2.กดปุ่มส่งรหัสผ่าน

 


 

ลืมรหัสผ่าน TCATMALL พรีออเดอร์ ทำอย่างไร3

 

ระบบจะแจ้งว่าได้ส่งรหัสผ่านไปให้คุณลูกค้าทางอีเมล์เรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบอีเมล์ของคุณลูกค้า

 


 

 ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน TCATMALL พรีออเดอร์ ทำอย่างไร4

1.หลังจากคุณลูกค้า Login เข้าสู่บัญชีของตัวเองได้แล้ว ให้ไปที่เมนูบนซ้าย จะเจอเมนูย่อยสำหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน

 


 

ลืมรหัสผ่าน TCATMALL พรีออเดอร์ ทำอย่างไร5

 

1.กรอกรหัสผ่านปัจจุบัน

2.กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ

3.กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ อีกครั้ง

4.กดปุ่มบันทึก

 


 

ลืมรหัสผ่าน TCATMALL พรีออเดอร์ ทำอย่างไร6

 

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกรหัสผ่านใหม่เรียบร้อยแล้ว