แจ้งประกาศลูกค้า

เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

รัฐบาลจีนประกาศล๊อกดาวน์เมืองเชินเจิ้น (深圳)

ตั้งแต่วันที่ 14-20 มีนาคม 2565

ทางบริษัทขอแนะนำให้ลูกค้าเลี่ยงร้านค้าที่อยู่ในเมือง 广东深圳

แนะนำให้เปลี่ยนร้านค้าเพื่อความรวดเร็วในการสั่งซื้อสินค้า