วันตรุษจีน ถือเป็นอีกวันที่ชาวจีนหรือชาวไทยเชื้อสายจีนได้มารวมตัวรวมญาติ เป็นเหมือนเทศกาลปีใหม่ของจีน และเพื่อกราบไหว้บรรพบุรุษ ปีนี้ตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 และแน่นอนว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเทศกาลตรุษจีนนี้ คือ "ของไหว้เจ้า"