โปรโมชั่น ระเบิดตาชั่ง

วันที่ 17-22 มกราคม 2565

กับเรทค่าขนส่งพิเศษ

K1 - 39/KG

K2 - 39/KG

K3 - 49/KG

Q1 - 6,900/Q

Q2 -7,900/Q